Privacy Policy

Privacy Policy KW automotive GmbH Blog BE
Verantwoordelijke: Jean Verhaert
Firma.: KW automotive GmbH
Adres.: Aspachweg 14
Postcode/gemeente: 74427, Fichtenberg, Germany
Commercial Register/No.: Registered at Stuttgart Local Court, HRB 571255
Managing Director: Klaus Wohlfarth
Phone number: 07971 9630
E-mail: jean.verhaert@kw-suspension.com

Status: 09 mei 2018
1. Essentiële informatie over gegevensverwerking en wettelijke grondslagen
1.1 In deze Verklaring inzake gegevensbescherming wordt u het soort, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de gerelateerde websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk te noemen: ‘online aanbod’ of ‘website’) uitgelegd. Dit privacybeleid is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijvoorbeeld computer of mobiel apparaat) waarop het online aanbod wordt uitgevoerd.

1.2 Wat betreft de gebruikte termen, zoals ‘persoonsgegevens’ of de ‘verwerking’ daarvan, verwijzen we naar de definities zoals vermeld in Artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR).

1.3 De persoonsgegevens van gebruikers die in de context van dit online aanbod worden verwerkt, omvatten voorraadgegevens (bijvoorbeeld, namen en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van agenten, betalingsinformatie), gebruiksgegevens, (bijvoorbeeld, de bezochte websites van onze online aanbieding, interesse in onze producten) en contactgegevens (bijv. hetgeen is ingevuld op het contactformulier).

1.4 De term ‘gebruiker’ dekt alle categorieën betrokkenen. Hierbij moet worden gedacht aan: onze zakelijke partners, klanten, geïnteresseerden en andere bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals ‘gebruiker’, dienen sekseneutraal te worden opgevat.

1.5 We verwerken persoonlijke gebruikersgegevens uitsluitend volgens de relevante regelgeving betreffende gegevensbescherming. Dit betekent dat gebruikersgegevens uitsluitend worden verwerkt als hiertoe een wettelijke toestemming is verkregen. Dit betekent in het bijzonder indien gegevensverwerking noodzakelijk is voor het verlenen van onze contractuele diensten (zoals verwerking van bestellingen) en online diensten, of gegevensverwerking wettelijk is vereist, indien de gebruiker ons toestemming heeft gegeven, evenals op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische bedrijfsvoering en beveiliging van onze online diensten zoals bedoeld in Artikel 6 sub 1(f) van de AVG), met name voor het meetbereik, het aanmaken van profielen voor advertentie- en marketingdoeleinden, het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden.

1.6 We wijzen erop dat Art. 6 sub 1(a) en Art. 7 van de AVG de wettelijke grondslag voor de toestemming vormen, dat Art. 6 sub 1(b) van de AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de implementatie van contractuele maatregelen is, dat Art. 6 sub 1(c) van de AVG de wettelijke basis voor verwerking voor de nakoming van onze wettelijke verplichting is, en dat Art. 6 sub 1(f) van de AVG de wettelijke grondslag voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is.

2. Overdracht van gegevens aan derden en derden-aanbieders
2.1 Gegevens worden uitsluitend binnen het kader van wettelijke vereisten aan derden overgedragen. We dragen uitsluitend gebruikersgegevens over aan derden indien dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de contractuele doeleinden op basis van Art. 6 sub 1(b) van de AVG, of op basis van legitieme belangen uit hoofde van Art. 6 sub 1(f) van de AVG voor de economische en effectieve uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

2.2 Indien wij gebruikmaken van onderopdrachtnemers om onze diensten te verlenen, nemen we passende juridische voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen te waarborgen.

2.3 Indien in de context van deze Verklaring inzake gegevensbescherming content, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk te noemen: ‘derden-aanbieders’) worden gebruikt, en hun genoemde maatschappelijke zetel in een derde land is gevestigd, dient te worden aangenomen dat gegevens naar de landen waarin de derden-aanbieders hun maatschappelijke zetel hebben, worden overgedragen. Derde landen zijn landen waar de AVG geen direct toepasselijke wet is, bijv. in principe landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats indien er sprake is van een passend gegevensbeschermingsniveau, toestemming van de gebruiker, of indien overige wettelijke toestemming aanwezig is.

3. Contactformulieren
3.1 Wanneer contact met ons wordt opgenomen (via het contactformulier of een e-mail), worden de gegevens van de gebruiker voor verwerking van het contactverzoek en de behandeling daarvan in overeenstemming met Art. 6 sub 1(b) van de AVG verwerkt.

4. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
4.1 Op basis van onze legitieme belangen zoals bedoeld in Art. 6 sub 1(f) van de AVG bij ieder bezoek aan de server waarop de dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website; het bestand, de datum en tijd van het bezoek, het overgebrachte gegevensvolume, een verwittiging van succesvol bezoek, een browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de pagina die voorafgaand is bezocht), het IP-adres en de verzoekende provider.

4.2 Informatie betreffende het logbestand wordt omwille van veiligheid maximaal 14 dagen opgeslagen (bijv. om onderzoek te doen naar misbruik of fraude) en vervolgens verwijderd. Gegevens die langer bewaard moeten worden als bewijslast, worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is opgehelderd.

5. Cookies & meting van bereik
5.1 Cookies zijn informatie die van onze webserver of de webserver van derden wordt overgedragen naar de webbrowser van de gebruiker en daar wordt opgeslagen voor later gebruik. Cookies kunnen uit kleine bestanden of andere soorten informatieopslag bestaan.

5.2 Overzicht van Cookies:

5.3 We gebruiken ‘sessiecookies’ die uitsluitend voor de duur van uw huidige bezoek op onze website worden opgeslagen (bijv. om uw inlogstatus of de status van uw winkelwagentje te kunnen opslaan, en daarmee dus het gebruik van ons online aanbod). Een sessiecookie bevat een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID. Een sessiecookie bevat tevens informatie over zijn oorsprong en de duur van de opslag. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van ons online aanbod en bijvoorbeeld uitlogt, of uw browser afsluit.

5.4 Gebruikers worden over het gebruik van cookies binnen het toepassingsgebied van gepseudonimiseerde bereikmetingen binnen het bereik van deze Verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd.

5.5 Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computers worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot beperkingen in het gebruik van dit online aanbod.

5.6 U kunt het gebruik van cookies voor metingen van het bereik en promotionele doeleinden uitschakelen via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en aanvullend de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website
(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

6. Google Analytics
6.1 Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en de economische bedrijfsvoering van ons online aanbod zoals bedoeld in Artikel 6 sub 1(f) van de AVG) Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt cookies. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over het gebruik van het online aanbod door gebruikers, wordt in het algemeen overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

6.2 Google is volgens de Privacy Shield Agreement (Amerikaanse Overeenkomst inzake Gegevensbescherming) gecertificeerd en waarborgt daarmee naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

6.3 Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapportages samen te stellen betreffende de activiteiten binnen dit online aanbod en ons verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van dit online aanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gecreëerd.

6.4 We gebruiken Google Analytics om door Google en zijn partners geplaatste advertenties uitsluitend te tonen aan gebruikers die ook belangstelling hebben getoond in ons aanbod, of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. belangstelling in bepaalde producten of onderwerpen, hetgeen wordt bepaald door de bezochte webpagina’s) die we doorsturen naar Google (zogenaamde ‘re-marketing’ of ‘Google Analytics Doelgroepen’). Met behulp van re-marketing van doelgroepen willen we ervoor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de mogelijke interesse van gebruikers en niet als storend worden ervaren.

6.5 We gebruiken Google Analytics uitsluitend met de functie ‘IP-anonimisatie’ geactiveerd. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie, of in andere staten die partij zijn in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

6.6 Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verstuurd, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Door de software van hun browser hierop in te stellen, kunnen gebruikers de opslag van cookies voorkomen; gebruikers kunnen eveneens voorkomen dat Google de gegevens die in verband met hun gebruik van het online aanbod door het cookie zijn gegenereerd, verzamelt en verwerkt. Hiertoe kan via de volgende link de beschikbare browser-plug-in worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

6.7 Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren, vindt u op de websites van Google:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl (Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl (Adverteren)
http://www.google.de/settings/ads (De advertenties die u ziet relevanter maken)

7. Integratie van diensten en content van derden
7.1 Binnen ons online aanbod geven we op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en de economische bedrijfsvoering van ons online aanbod zoals bedoeld in Artikel 6 sub 1(f) van de AVG) geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook inzake de content of dienstenaanbiedingen van derden om hun content en diensten, zoals video’s of lettertypen (hierna gezamenlijk genoemd: ‘Inhoud’) te integreren. Hierbij wordt er altijd vanuit gegaan dat de derden-aanbieders van deze content het IP-adres van de gebruikers waarnemen, aangezien zij zonder het IP-adres geen content naar hun browser kunnen sturen. Het IP-adres is daarom een vereiste voor weergave van deze context. We doen er alles aan om slechts die inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders de IP-adressen uitsluitend voor de levering van hun content gebruiken. Derden-aanbieders kunnen voor statistische en marketingdoeleinden ook van zogenaamde ‘pixel tags’ (onzichtbare plaatjes, ook bekend als ‘webbakens’) gebruikmaken. Webbakens (pixel tags) kunnen worden gebruikt om informatie, zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De gepseudonimiseerde informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en overige informatie over het gebruik van ons online aanbod. Daarnaast kan deze informatie ook aan gelijksoortige informatie vanuit andere bronnen worden gekoppeld.

7.2 De onderstaande lijst biedt een overzicht van derden-aanbieders en hun content, samen met links naar hun Verklaring inzake gegevensbescherming, die mogelijk ook nadere informatie over de verwerking van gegevens (en in sommige, reeds eerder genoemde gevallen, mogelijkheden tot afwijzing, de zogenaamde ‘opt-out’) bevat:
1. Externe lettertypes van Google Inc. https://www.google.com/fonts (‘Google lettertypes’). De integratie van de lettertypes van Google vindt via een server-call met Google (doorgaans in de VS) plaats. Privacybeleid:
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
2. Kaarten van ‘Google Maps’, dienst geleverd door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out:
https://www.google.com/settings/ads/.
3. Video’s van het YouTube-platform van derden-aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out:
https://www.google.com/settings/ads/.
4. In ons online aanbod zijn functies van de Google+-dienst geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer u in uw Google+-account bent ingelogd, kunt u de content van onze pagina’s en uw Google+-profiel linken door op de Google+-knop te klikken. Hierdoor kan Google het bezoek aan onze pagina’s aan uw account verbinden. We willen graag duidelijk maken dat wij, als aanbieder van de pagina’s, niet op de hoogte zijn van de inhoud van: Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
5. In ons online aanbod zijn functies van de Instagramdienst geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Wanneer u in uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u de content van onze pagina’s en uw Instagram-profiel linken door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount verbinden. We willen graag duidelijk maken dat wij, als aanbieder van de pagina’s, niet op de hoogte zijn van de inhoud van: Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
6. In ons online aanbod kunnen de functies van de Twitterdienst worden geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de ‘Re-tweet’-functie worden de websites die u bezoekt gelinkt aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Er worden ook gegevens naar Twitter verzonden. We willen graag duidelijk maken dat wij, als aanbieder van de pagina’s, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de doorgezonden gegevens, of hoe deze door Twitter worden gebruikt.
Het privacybeleid van Twitter vindt u op http://twitter.com/privacy. U kunt uw privacyinstellingen van Twitter in uw account-instellingen via http://twitter.com/account/settins wijzigen.
7. Externe code van het Javascript framework ‘jQuery’, geleverd door derden-aanbieder jQuery
Foundation, https://jquery.org.
8. WordPress

8. Gebruikersrechten
8.1 Gebruikers hebben, op verzoek en kosteloos, het recht informatie over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen, te ontvangen.

8.2 Daarnaast hebben gebruikers het recht onnauwkeurige gegevens te corrigeren, de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken, en hun persoonsgegevens te verwijderen, indien van toepassing, hun rechten op gegevensportabiliteit te laten gelden en, wanneer zij veronderstellen dat gegevens onwettig worden verwerkt, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8.3 Gebruikers mogen hun toestemming ook herroepen, in principe met werking voor de toekomst.

9. Verwijdering van gegevens
9.1 De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen tot opslag zijn waardoor verwijdering wordt tegengehouden. Indien de gegevens van de gebruiker niet worden verwijderd omdat ze noodzakelijk zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt hun verwerking beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op gebruikersgegevens die vanwege commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

9.2 Volgens wettelijke vereisten is de duur van de opslag in overeenstemming met § 257 (1)
van het Duitse Wetboek van Koophandel (handelsboeken, inventarissen, openingsbalans, jaaroverzicht, commerciële brieven, boekhouding etc.) 6 jaar, en in overeenstemming met § 147 (1) Duitse belastingwetgeving (boeken, archieven, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, fiscaal relevante documenten, etc.) 10 jaar.

10. Recht op bezwaar
10.1 Volgens wettelijke vereisten kunnen gebruikers te allen tijden tegen toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens bezwaar maken. Dit bezwaar mag in het bijzonder worden ingediend tegen verwerking in verband met directe-marketingdoeleinden.

11. Wijzigingen in de Verklaring inzake bescherming persoonsgegevens
11.1 We houden ons het recht voor de Verklaring inzake bescherming persoonsgegevens aan gewijzigde juridische situaties of aan wijzigingen in de dienst en gegevensverwerking aan te passen. Dit is echter uitsluitend van toepassing met betrekking tot Verklaringen inzake gegevensverwerking. Indien toestemming van gebruikers is vereist, of indien onderdelen van de Verklaring inzake bescherming gegevensbescherming bepalingen inzake de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, worden de wijzigingen uitsluitend doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.

11.2 Gebruikers wordt gevraagd zich regelmatig te informeren over de inhoud van de Verklaring inzake Gegevensbescherming.